miércoles, 30 de noviembre de 2011

Xarxes socials per a l´educació
Què trobem a les xarxes socials?
  •  Missatges en el perfil
  • Compartir objectes
  • Sistemes de conversa
  • Publicació de notes
  • Missatges privats
  • Comentaris en els objectes compartits
  • Grups
  • Xat individual o en grups